Các dòng camera thông minh AI của FPT

CAMERA SE

Camera SE

Camera IQ2S

Camera IQ2

Camera Play

CAMERA SE

Camera SE

Camera IQ2S

Hình ảnh camera thông minh sắc nét, trung thực, không độ trễ

Tính năng AI thông minh

Hỗ trợ phát hiện chuyển động của người và vật, nhận diện khuôn mặt

Trải nghiệm Dịch vụ Cloud IQ toàn diện

DỊCH VỤ CLOUD IQ

Gói dịch vụ giám sát thông minh và quản lý toàn diện